Presale-procedure Het Lint

Tot 1 maart 2022 staat de pre-ale van De Els in Het Lint in Hoog Dalem live via de website.

Waarom houden wij een presale?

Door het inzetten van een presale zijn wij in staat om de animo vanuit u nogmaals te toetsen.

 

Wat betekent dit? Wat moet u doen?

Wij vragen u om in te schrijven op een speciaal presaleformulier (op de website). Hier geeft u uw interesse aan op woningtype-niveau.

 

Wat brengt deze inschrijving u?

Ons systeem registreert u als ‘presale-inschrijver’. Dit betekent dat u bij start verkoop een streepje voor heeft op geïnteresseerden zonder een presale-registratie.

 

Hoe lang kunt u zich aanmelden als presaler?

U kunt zich registreren als presaler vanaf nu tot 1 maart 2022. Hierna gaan we ons richten op de verkoop. Daarbij krijgt iedereen de gelegenheid zich in te schrijven op bouwnummer-niveau met een 1e, 2e en 3e voorkeursinschrijving. Degene die ook deel hebben genomen aan het presaletraject (inschrijving op woningtype-niveau) krijgt, indien men zich ook op bouwnummer-niveau bij de verkoop weer inschrijft, voorrang bij toewijzing/loting op degene die niet hebben deelgenomen aan de pre-sale.

 

Toewijzing, loting en presale

De woningen worden na sluiting van de inschrijfperiode (van verkoop) op een nog nader te noemen sluitingsdatum, door middel van een loting toegewezen aan de geïnteresseerden. Daarbij zal er dus eerst geloot worden onder degene die ook deel hebben genomen aan de presale. Hierna zullen, indien er bouwnummers zonder voorkeursinschrijvingen (op bouwnummer-niveau) over zijn, de overige kandidaten aan bod komen.

Iemand met een tijdige presale inschrijving op woningtype-niveau heeft dus duidelijk een streepje voor op iemand zonder een presale-inschrijving.
Toewijzing op bouwnummer-niveau geschiedt op basis van loting. Dit gebeurt dan onder toeziend oog van de notaris. De datum of het tijdstip waarop u, als presaler, het inschrijfformulier op bouwnummer-niveau verzendt heeft geen invloed op de loting, zolang u dit maar doet vóór de (nog nader te noemen) sluitingsdatum.

Let op: uw meest recente inschrijving wordt meegenomen in deze loting en er wordt maximaal één inschrijving per huishouden meegenomen in de loting. Zorg ervoor dat hetzelfde e-mailadres gebruikt wordt bij inschrijven voor de presale en de start verkoop.