Verkoopprocedure

wij zijn in verkoop! inschrijven kan tot 31 mei 12.00 uur.

U kunt zich nu inschrijven voor het huis op het plekje van uw keuze ofwel op bouwnummerniveau!

Inschrijven kan tot 31 mei 12.00 uur ’s middags, daarna vindt de loting plaats indien er meerdere inschrijvingen op éénzelfde woning met een bepaald bouwnummer zijn. Degene die voor 1 maart jl. hebben deelgenomen aan de pre-sale zullen bij deze loting voorrang krijgen op degene die niet hebben deelgenomen aan de pre-sale voor deze datum.

 

Toewijzing, loting en voorrang

De woningen worden na sluiting van de inschrijfperiode (van verkoop) op 31 mei 12.00 uur, door middel van een loting toegewezen aan de eerste geïnteresseerden. Daarbij zal er dus eerst geloot worden onder degene die ook deel hebben genomen aan de pre-sale (voor 1 maart jl.). Hierna zullen, indien er bouwnummers zonder voorkeursinschrijvingen (op bouwnummer-niveau) over zijn, de overige kandidaten aan bod komen.

De loting gebeurt onder toeziend oog van de notaris. De datum of het tijdstip waarop het inschrijfformulier op bouwnummer-niveau ingestuurd wordt, heeft geen invloed op de loting, zolang u dit maar doet vóór 31 mei 2022 12.00 uur.
Let op: de meest recente inschrijving wordt meegenomen in deze loting en er wordt maximaal één inschrijving per huishouden meegenomen in de loting. Zorg ervoor dat u hetzelfde e-mailadres gebruikt bij inschrijven voor de pre-sale als bij de inschrijving op bouwnummerniveau bij de start verkoop.
Indien de ingelote kandidaat besluit af te zien van koop zal de woning aan een andere, door de verkoper bepaalde kandidaat, toegewezen worden.